Sunday, December 23, 2007

สร้างแอนิเมชั่น ด้วยโฟโต้ชอป เบื้องต้น ตอนที่ 2

ไฟล์รูปภาพที่ใช้สร้างภาพเคลื่อนไหว (lamp.gif)

ภาพเคลื่อนไหวที่สร้างขึ้นมา(คลิกเพื่อดูตัวอย่าง)

การทำภาพเคลื่อนไหวอย่างง่าย

1. เปิดโปรแกรม Adobe ImageReady ขึ้นมา

2. เปิดไฟล์ lamp.gif จากนั้น save as เป็น lamp1.psd

3. ใช้พู่กัน สีขาว ระบายทับเส้น สีดำ ให้เหลือแต่หลอดไฟ

4. เปิดไฟล์ lamp.gif ขึ้นมาอีกครั้ง จากนั้นลากให้ไปซ้อนกับ ภาพในขั้นตอนที่ 3

5. ทำการจัดตำแหน่งให้ซ้อนกันพอดี โดยทดสอบได้โดยคลิกที่รูปดวงตาเพื่อ สลับดูระหว่าง เลเยอร์

6. เปิด animation palette ขึ้นมา โดยไปที่ Window-> Animation

7. จะพบว่า เมื่อเปิด animation palette ขึ้น มา เฟรมแรก จะเป็นภาพที่ซ้อนกัน ของ 2 เลเยอร์

8. แต่เฟรมแรก เราต้องการให้เป็นภาพเฉพาะหลอดไฟอย่างเดียว ดังนั้น ให้คลิกรูปดวงตาที่ เลเยอร์ที่เหลือให้หายไปก่อน

9. ต่อไปทำการ คัดลอก (duplicate) เฟรมที่ 2 ขึ้นมา โดยคลิกที่ Duplicate (ด้านล่างของ) Animation Palette

10. ทำการคลิกให้รูปดวงตาที่ หายไปปรากฎขึ้นมา

11. ทำการ play ดู

12. ทำการปรับความเร็วที่ 0 Sec ใน Animation Palette ให้เป็น 1 Sec

13. ทำการบันทึก Save Optimized As เป็นชื่อไฟล์ตามที่ต้องการ และมีนามสกุลเป็น .gif

No comments: